درباره ما

شرکت مهندسان مشاور آبراک تدبیر در مرداد ماه سال 1389 با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مهندسی آب تأسیس گردید. شرکت با پشتوانه فـنی و تجـربی کادر تخصصی خود که در عرصـه های عـلمی و دانشگاهی و در زمینه‌های کاربردی و اجرایی، فعالیت داشته‌اند ادامـه مسیر داد و هم اکنون با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی موجود و با استفاده از متدولوژی‌های نـوین مطالعاتی و پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای مهندسی توانایی فعالیت درکلیه عرصه‌های صنعت آب کشور سرفرازمان را دارا می‌باشد.

 


خط مشی کیفیت :

 

  1. افزايش سطح رضايت كارفرمايان از طريق :

–          تعامل و ارتباط مستمر با مشتريان و كارفرمايان

–          تأمين و تخصيص مناسب منابع

–          ارائه بموقع خدمات

–         تلفيق اهداف مختلف در مطالعات هر طرح

–          حذف هزينه‌هاي غيرضروري و پيش‌بيني كليه درآمدهاي ممكن در شرايط اجراي طرح

–          كمك و مساعدت به كارفرمايان به منظور مديريت كيفي طرح

–          انجام كيفي شرح خدمات مطالعات طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندي و كسب درآمد مناسب براي شرك

  1. جلب رضايت شغلي كاركنان به منظور ارتقاء شركت به سازماني پويا از طريق :

–          درك مشترك و بها دادن به نيازهاي كاركنان

–          فراهم آوردن محيط كار مناسب

–          ارتقاء سطح دانش و تشويق روحية خلاقيت

  1. ايجاد موقعيت در بين شركت‌هاي برتر كشور از طريق :

–          افزايش توان مديريتي

–          توسعه توانمندي‌هاي پرسنل

–         رعايت آخرين استانداردهاي فني و مهندسي در انجام خدمات در كليه مراحل قرارداد

–          فعاليت‌ها، نظرات، پايش و اندازه‌گيري اثربخشي

  1. آموزش مستمر مديران و كارشناسان به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهي

–          توسعه توانمندي كاركنان با آموزش مداوم

–          پايش و اندازه‌گيري سطح علمي كاركنان و تعيين اثربخشي فعاليت‌هاي آموزشي

–          دارا بودن روحيه آموزشي در نتيجه مثبت انديشي به ارائه خدمات آموزشي به كاركنان كارفرما