پروژه ها

پروژه ها

 

نقشه برداری و انجام مطالعات تسطیح اراضی سنتی در سطح 625 هکتار در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان


طراحی شبكه آبياري فرعی و تجهيز و نوسازي اراضی رامشير در سطح 5500 هکتار (گالری تصاویر)


–   طراحی شبکه آبیاری قطره ای نخیلات آبپخش و کلل در سطح 9200 هکتار (گالری تصاویر)


– تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار ها یا سازه های اندازه گیری جریان آب در تاسیسات انتقال و توزیع در دست بهره برداری و برداشت های سطحی در محدوده استان مرکزی (گالری تصاویر)


– طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح 2000 هکتار از اراضی استان تهران (گالری تصاویر)


– نقشه برداری و طراحی تسطیح اراضی کشاورزی زیر سطح های مخزنی و بند های انحرافی در شهرستان های  گرمسار، آرادان و دامغان در سطح 800 هکتار


مطالعات آمايش، استعداديابي، ايجاد و توسعه شهرک‌هاي کشاورزي (گلخانه‌اي) در استان زنجان